Egyéb referenciák

Az Effektív Mikroorganizmusok alkalmazása a szennyvizek kezelésére

Az iszapban lévő nehézfémek mennyiségének csökkentése az EM technológia segítségével

Szerző: Erik Nielsen, EMRO Dánia

A dán Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával a dániai EMRO számos kísérletet végezett a szennyvíziszapban található nehézfémek és egyéb anyagok mennyiségének csökkentésére, EM kezelés által. Az eredmények összehasonlítása során az EM-mel kezelt iszap és a tiszta vízzel kezelt iszap között egyértelműen kimutatható az összes vizsgált nehézfém kisebb mennyisége az EM-mel kezelt iszapban.

Nehézfémek

Kezeletlen iszap mg/kg szárazanyag

EM-mel kezelt iszap

Vízzel „kezelt” iszap

Különbség %-ban

Kadmium (Cd)

1,7

0,76

0,96

20,8

Króm (Cr)

29

14

18

22,2

Réz (Cu)

360

110

160

31,3

Higany (Hg)

2,0

1,1

1,5

26,7

Nikkel (Ni)

32

13

16

18,8

Ólom (Pb)

55

27

29

6,9

Cink (Zn)

900

360

500

28,0

 


Ipari szennyvíz ártalmatlanítása EM és koagulációs reagens használatával

Szerző: Nanyang Intézet biológiai és kémiai részlege, Kína    

Az esszé témája az alkohol és biológiai gyógyszereket előállító gyárak által kibocsátott szennyvíz ártalmatlanítása. A kapott eredmények szerint a különböző EM koncentráció, hőmérséklet, pH érték egyértelműen befolyásolják a kezeléseket. Az LSR teszt szerint az EM koncentráció 3‰ vagy 5‰ értéke között nem mutatkozott nagy eltérés a hatásfokban, ezért a 3‰ arány a javasolt. A hőmérséklet 0°C és 40°C közötti mértéke nem befolyásolta a KOI-t, ezért az adott hőmérsékleten nem kell változtatni. A legkedvezőbbnek a 36 órás kezelés bizonyult.    
 


Tejüzemi szennyvíz in situ kezelése az EM technológiával

Szerző: S. Chantsavang, Kasetsart Egyetem, Bangkok, Thaiföld    

A Kasetsart egyetem tejüzeme 36 évvel ezelőtt épült, az első modern tejüzemként Thaiföldön. Az üzem átlagban 65m3 magas KOI és SZOI értékű szennyvizet bocsát ki naponta, 3319, 4767 és 1234 mg/l oldott anyag tartalommal. Hígított EM felhasználásával a szennyvizet helyben kezelték, aminek során az EM-et vízzel 1:20 arányban hígították és a szennyvíz felszínére jutatták ki naponta két alkalommal. Pár hét leforgása alatt szignifikánsan csökkent a kellemetlen szag és a vízfelszínen keletkező kéreg. A vízvizsgálat kimutatta a KOI és BOI érték, valamint az összes illékony anyag jelentős csökkenését. A tanulmány szintén kitért az alacsony költséghányadra és a könnyű alkalmazhatóság jelentette előnyre.

 


Sertéstelep szennyvizének kezelése az Effektív Mikroorganizmusok felhasználásával

Szerző: S. Chantsavang, Nemzeti Sertéskutató Központ, Thaiföld    

A sertéstrágya egyike a jelenlegi legkomolyabb problémáknak Thaiföldön, különösen az elmúlt évtizedekben, amikor jelentős emelkedés történt az állatállomány számában. A jelenlegi tanulmány az EM technológia alkalmazhatóságát bizonyítja erre a feladatra. Az egyik kezelés során az EM-et az ólak mosására használt vízzel keverték, míg a másik kezelés során ivóvízzel keverték. A kapott eredmények bizonyítják az Effektív Mikroorganizmusok felhasználhatóságát a sertéstelepi szennyvíz kezelésében. A BOI érték csökkentése 91%-os a szilárd részecskéknél, ill. 46%-os a folyékony részeknél. Az EM oldattal történő napi rendszerességű kimosása a disznóólaknak hatékonyan csökkentette a kellemetlen szagokat.    
 


Kommunális szennyvíz tisztítása az Effektív Mikroorganizmusok segítségével

Forrás: Naha város kommunális szennyvíztisztító üzeme

Naha városában havi szinten megközelítőleg 1.800 tonna szennyvizet és szennyvíziszapot töltenek át tartálykocsikra átmeneti tárolás céljából, majd kiürítik őket a tengerbe. A Londoni Egyezmény és más megállapodások egyaránt leszögezik, hogy a tengeri környezet védelme céljából a szennyvízkezelést szárazföldön kell elvégezni. A kísérlet során egy kísérleti üzem lett kipróbálva, melynek célja az Effektív Mikroorganizmusok hatékonyságának vizsgálata a szennyvízkezelésben és a kapott eredmények felhasználása a Naha városban keletkező nagy mennyiségű szennyvíz kezelésére.    

A kísérlet során az EM felhasználásával a friss szennyvíz került kezelésre a hagyományos sokfunkciójú üzemben (143 dolgozó, kerámiatestek használata kontaktanyagként). Általánosságban elmondható, hogy az ilyen jellegű üzemben olyan szennyvizet lehet hatékonyan kezelni, aminek a BOI értéke 200-250ppm között van.  Ebből következik, hogy 1000 ppm-es szennyvíz kezelése ilyen üzemben értelmetlen. Ennek ellenére ilyen körülmények között lett kipróbálva az EM technológia.    

A következő eredmények születtek:

  • A kezelés végére a BOI érték 5ppm-re csökkent mindenféle kémiai anyag felhasználása nélkül, ami bizonyította az EM hatékonyságát a biológiai szennyvízkezelésben.
  • Kémiai anyagok felhasználására - amelyek a jelenleg elfogadott kezelési rendszer keretén belül használtak a nitrogén eltávolítására és a coliform mennyiség alacsonyan tartására -, nem volt szükség.
  • A szennyvíziszap keletkezése a várt értéktől jelentősen elmaradt és az EC szint 41%-kal csökkent. 
  • A folyamatokkal járó költségek nagymértékben csökkentek.

Logikus feltételezésnek tűnik, hogy a teljes foszfátmennyiség megszűntetése, valamint az elérni kívánt KOI érték a megtisztított víznek a friss szennyvízbe történő belevezetése által könnyebben elérhető.    
A kellemetlen szagok megszűntek, amelyek egészségesebb és kellemesebb környezetet teremtettek mind az üzem dolgozói, mind pedig a környék lakossága számára.    

Az aktivált EM előállítása során a törzsoldat és a cukornádmelasz keverékéhez egyesen szennyvizet adtak, segítséget nyújtva a mikroorganizmusoknak a szennyvíz nyújtotta tápanyagokra való átállásra.    

 

Az EM felhasználása a szennyvíziszap mennyiségének csökkentésére

Szerző: Hiroyuki Arichi, Tsuruoka város szennyvízkezelő központjának vezetője    

A szennyvíziszap kezelése Japánban egyre nagyobb gondot jelent, a komposztálásnak megfelelő terület kijelölésének bonyolultsága miatt. Emellett a szennyvíziszap mennyisége lassan eléri a feldolgozható mennyiség határát. Emiatt a szennyvíziszap mennyiségét csökkentő alternatív eljárások kerültek előtérbe és így került az EM technológia kipróbálásra. A kísérlet a Yunohama üzemben, a város egyik kisebb szennyvízkezelő üzemében lett végrehajtva. Az üzem tervezett kapacitása 3.000m3/nap és a kísérlet során 1.000m3/nap volt a kibocsátás. Az Effektív Mikroorganizmusokkal történő kezelés eredményeképpen a habképződés mérséklődött és ideális működési viszonyok teremtődtek. Az EM kezelés elsődleges és másodlagos hatása és az iszap mennyiségének csökkenése figyelemre méltó volt, az alacsony költségszint mellett. A szilárd részecskék csökkenése a kísérlet eredményei szerint 32,5% volt. A képződött hab eltávolításának csökkentésének költségei 92%-kal csökkentek, miközben a kísérlet során feldolgozott szennyvíz mennyisége 123%-kal növekedett. Számszerűsítve ez éves szinten 2 millió yen-es költséget jelent, miközben a felhasznált EM ára kb. 1 millió yen-be került, ami az EM gazdaságosságát is egyértelművé teszi. A JALUS III kezelés aerob és anaerob mikroorganizmusokra építve egy gyorsabb folyamat játszódik le, azonban az EM alkalmazása másmilyen hatásmechanizmusra épít, amelyet összességében véve kedvezőbbnek ítéltünk, annak ellenére, hogy semmilyen tapasztalatunk nem volt vele. A jövőben tervezzük az EM technológia további használatát és a szerzett tapasztalataink megosztását további szennyvízkezelő üzemekkel.

Kivonatok külföldi publikációkból    
Készítette: EM Technology Hungary    
1039 Budapest, Mátyás király út 19.