Az EM alkalmazása a kommunális szennyvízkezelésben

Az EM alkalmazása a kommunális szennyvízkezelésben

Az Effektív Mikroorganizmus kultúra (továbbiakban EM) anabiotikus mikroorganizmusok komplex együttélésén alapszik. Nagyjából 50-50%-ban tartalmaz aerob és anaerob élőlényeket. A készítményre alacsony pH és antioxidáns hatás jellemző. Összetevői között találunk fotoszintetizáló baktériumokat, tejsavbaktériumokat, élesztő- és egyéb gombát. Különlegességük abban áll, hogy egy időben és egy helyen együtt élnek aerob és anaerob élőlények. 
Az anaerob mikroorganizmusok kizárólag olyan környezetben képesek a fejlődésre és szaporodásra, ahol nincs jelen oxigén. A földi élet fejlődésének korai szakaszában gyakorlatilag oxigénmentes környezet volt jelen a légkörben. Az általuk a környezetbe kijuttatott salakanyagok kimagasló mennyiségben tartalmaztak oxigént. 
Az aerob baktériumok kialakulásához bizonyos koncentrációjú oxigén jelenlétére volt szükség. Anaerob baktériumok közé tartoznak a Lactobacillus bifidus és a bélbaktériumok egyéb törzsei, továbbá zimogének, vagyis fermentáló tulajdonsággal rendelkező mikroorganizmusok, illetve szulfát-redukáló baktériumok, chlorobaktériumok, barna és zöld fotoszintetizáló baktériumok. A jelenlegi földi klímán túlnyomó többségben az aerob szervezetek uralkodnak. Ilyenek a kék- és zöldalgák, azotobakterek, Bacillus subtilis, methanogének és a szulfurbaktériumok. 
A két csoport (aerob és anaerob) életfeltételei merőben mások, úgymond egymás ellentétei, és azt feltételezték idáig, hogy a két csoport egymás melletti létezése lehetetlen. Gyakorlati eredmények azonban alátámasztják, hogy a fotoszintetizáló baktériumok és az azotobakterek képesek együtt élni, amennyiben a környezetben úgynevezett antioxidánsok fordulnak elő. Tehát az EM-ben megvalósul két teljesen különböző létfeltételeket igénylő mikroorganizmus csoport együttélése. Ez oly módon történhet, hogy a különböző életmódú mikroorganizmusok a legelőnyösebb és legproduktívabb módon szimbiózisban élnek együtt, amely lényege a köztük fennálló tápanyagforrások cseréjében rejlik. Mindkét típusú élőlényre igaz, hogy az általa létrehozott szerves végtermék a másiknak a legideálisabb táplálékforrás. A tápanyagciklusban megvalósuló váltakozó csere teremti meg azon feltételeket, amely által a két típusú élőlény képes együtt élni. 
Fontos tudni, hogy e parányi élőlények többsége opportunista, amely révén a csoportban lévő domináns törzsek viselkedéséhez alkalmazkodik. Tehát a csoportban lévő domináns törzsek tulajdonsága határozza meg, hogy a regeneráció vagy degeneráció folyamata megy végbe. Az EM tulajdonképpen összegyűjti az anabiotikus mikroorganizmusok erejét, és érvényre juttatja azt. 
A Lactobacillus baktériumok és a fotoszintetizáló baktériumok egyik igen fontos összetevői az EM komplexnek. Összesen mintegy 80 törzset tartalmaz maga az EM mikróba-keverék. Rendkívül fontos tulajdonság: az Effektív Mikroorganizmus kultúra nem tartalmaz genetikailag módosított élőlényeket!


Az EM működése 


A mikroorganizmusok kedvező hatásai négy alapelven nyugszanak:

  1. kiszorítás: a kedvezőtlen vagy kórokozó hatású mikroorganizmus kiszorítása a fermentálandó közegből,
  2. dominancia: az oltott mikroflóra működésének “áthangolásával” rothadás helyett erjedés megy végbe,
  3. bioaktív anyagok termelése: antioxidánsok, vitaminok termelése, amely segíti a hasznos szervezetek működését,
  4. asztalközösség (commensalismus): a fiziológiai csoportok együttműködése a táplálékforrások átalakításában.

Ennek a készítménynek az alkalmazásával tehát a szerves anyag lebomlása nem rothadással megy végbe, hanem erjedéssel, aminek következménye, hogy nem termelődnek kellemetlen szagok és egyéb mérgező anyagok, a végtermékek alacsonyabb energiaszintű vegyületek lesznek. Az EM nélkül rothadási folyamatok mennek végbe az ott élő természetes lebontó mikróbák miatt. Ennek a bomlásnak a végterméke például kénhidrogén és metán is lehet. Az EM által kialakított puffer hatás csökkenti a környezet kémhatását, ezáltal csökkentik a lúgosodást, megszüntetik a kórokozó gomba- és baktériumfajok életfeltételeit, végső soron kiszorítják azokat. Ez nem kémiai vegyszer, hanem természetes anyag, hiszen kizárólag a természetben előforduló élőlények együttese.


Az EM felhasználási területei vizes közegben, vizes területeken


Alkalmazható:

  • az ivóvíz javítására, az ivóvíz összetételének és szerkezetének megváltoztatására,
  • fürdőmedencékben, jakuzzikban stb. a víz minőségének javítására,
  • tavakban és folyókban a víz minőségének javítására,
  • tavak és folyók rothadó lágy iszaprétegének csökkentésére,
  • tavak és folyók üledékeiben felhalmozódó gázok megszűntetésére,
  • szennyvizek kezelésében, a víz fizikai és kémiai tulajdonságainak javítására. 


„Tisztított” kommunális szennyvíz vizsgálata EM mikróba-keverékkel 


Legtöbbször a tisztított kommunális szennyvíz minősége hagy némi kívánnivalót maga után. Egy tetszőlegesen kiválasztott városi kommunális szennyvíztisztítóból kikerülő, tisztítási folyamatokon áteső víz minőségi paramétereit határoztuk meg, majd vizsgáltuk az EM készítmény hatásait a tisztított szennyvíz fizikai és kémiai tulajdonságaira nézve (1. kép). A laboratóriumiba bekerülő tisztított szennyvizet magyar szabványi előírásoknak megfelelően elemeztük. A vizet három héten keresztül hetenként vizsgáltuk fizikai és kémiai paraméterekre vonatkozóan. A kontroll (laboratóriumi haltartó rendszer vize), illetve a bekerülő tisztított szennyvíz kiindulási minőségi jellemzőit az 1. táblázat mutatja. 
1.táblázat A kísérletben felhasznált vizek kezdő minőségi paraméterei

Mintavétel helye

Kontroll Laboratóriumi haltartó rendszer

Tisztított szennyvíz

pH érték

7,10

7,53

Redox-potenciál (mV)

4

-17

Vezetőképesség (µS/cm)

442

1586

Ammónium-ion (mg/l)

1,43

9,39

Szabad ammónia (mg/l)

0,007

2,44

Nitrit-ion (mg/l)

0,26

7,23

Nitrát-ion (mg/l)

0,78

74,37

Összes nitrogén (mg/l)

1,87

26,3

Orto foszfát-ion (mg/l)

0,22

2,58

Zavarosság (NTU)

1,22

4,14

Összes lebegő anyag (g/l)

2,31

7,97

 

A kísérletet úgy állítottuk be, hogy a kontroll és a tisztított szennyvizes csoport mellé EM készítményt tartalmazó tisztított szennyvizes csoportot alakítottunk ki. Három hét elteltével a nitrogénformák változtak meg jelentős mértékben. 
A nitrát-ion koncentrációja a kísérlet végén jelentős volt a tisztított szennyvizes csoportban, több mint háromszor magasabb koncentrációban volt jelen az EM-t tartalmazó csoporthoz képest (1. ábra). Az EM-mel kiegészített csoportnál a nitrát-ion koncentrációja felére csökkent. Mindenképpen el kell mondani azt is, hogy mindkét tisztított szennyvizes csoportban a nitrit-ion koncentrációk 7 mg/l-ről 1 mg/l alá csökkentek. 
A nitrogén háztartás változása legjobban az összes nitrogén koncentrációkon keresztül vizsgálhatók. 
Az összes nitrogén koncentrációja jelentősen csökkent az EM készítményt tartalmazó csoportban. Közel harmadára csökkent a víz nitrogén koncentrációja, az EM-mel kezelt csoportban, a kontrollcsoportban viszont változást nem regisztráltunk.


Összefoglalás

 

A tisztított kommunális szennyvíz vizsgálata során rendszeresen ellenőriztük a víz fizikai és kémiai paramétereit. A vizsgálat során egy csoportnál EM mikróba-keveréket is alkalmaztunk, annak érdekében, hogy a kísérletben használt tisztított szennyvíz kémiai tulajdonságait kedvezőbbé tegyük. 
Elmondhatjuk, hogy a tisztított szennyvíz a kísérletsorozat kezdetén rendkívül kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkezett, és a kísérletek végére az EM-t tartalmazó csoportban kedvező értékek születtek, több paramétert tekintve.


Készítette: Dr. Hegyi Árpád